Categories
Yleinen

Alkoholismiin auttaa tutkitusti Minnesota-hoito

Alkoholismi on salakavala sairaus, joka puhkeaa pikkuhiljaa. Alkoholisti myös kieltää usein koko sairauden olemassaolon, hän ei näe mitään ongelmaa olevan. Syytökset muita kohtaan on helpompi ilmaista kuin havahtua omaan sairauteensa. Karkeasti sanottuna alkoholistin elämä on usein suurimmilta osin asioiden peittelyä, läheisille valehtelua ja pullojen piilottelua. On tutkittu, ettei alkoholiriippuvuus kuitenkaan puhkea pelkästään juomalla, vaan perintötekijöillä on oma vaikutuksensa sairauden puhkeamiseen. 


Voiko alkoholismista sitten parantua? Sanotaan, ettei alkoholiriippuvuudesta voi koskaan kokonaan parantua, mutta minnesotahoidolla on saavutettu erittäin hyviä tuloksia toipumisen suhteen. Lähes 90 % hoidetuista elää hoidon jälkeen täysin raitista elämää. Minnesota-mallin ajatuksena on toteuttaa hoitojakso inhimillisenä ja terapeuttisena, ilman häpeää ja syyllisyyttä, joka usein nousee pintaan hoitoon hakevilla. Hoidon tarkoituksena on saada päihderiippuvainen näkemään oman sairautensa tila, sen vaikutus itseensä ja läheisiinsä.

Miten Minnesota-hoitoon pääsee?

Kun kynnys hakeutua hoitoon on ylitetty, voi Minnesota-hoitoon ilmoittautua ottamalla yhteyttä suoraan hoitoa järjestävään klinikkaan. Omainen voi myös ilmoittaa alkoholistin hoitoon, mutta potilaan itse on oltava valmis sitoutumaan hoitoon, jotta parhaimmat toipumistulokset olisi saavutettavissa. 

Päihdehuoltolain 7 §:n perusteella päihdeongelmaisilla on oikeus päihdekuntoutukseen tai -hoitoon. Suurin osa Minnesota-hoitoon osallistuvista maksaa hoitonsa itse, mutta hoidon kustannuksiin on myös mahdollista lain nojalla hakea kaupungin tai kunnan maksusitoumusta. Maksusitoumus tulee olla tehtynä ennen hoitoon tuloa. Mikäli hoidon maksaa itse, on summa mahdollista suorittaa useassa pienemmässä erässä.

Hoitoperiaatteet

Minnesota-hoidon hoitoperiaatteena on saada alkoholisti ymmärtämään millainen sairaus alkoholismi on. Hoito koostuu 12 askeleen ohjelmasta, jonka aikana, askel ja päivä kerrallaan, potilas saadaan näkemään miten sairaus vaikuttaa hänen itsensä lisäksi myös läheisiin. Pakonomainen tarve alkoholiin tai muihin päihteisiin katoaa hoidon aikana. Minnesota-hoidossa ajatus on, että alkoholismi on koko perheen sairaus ja samalla hoitojaksolla hoidetaan myös läheisiä. 

Minnesota-hoidon ajatuksena on: 

  • päihderiippuvuus on sairaus, eikä oire jostain taustalla olevasta ongelmasta
  • päihderiippuvuuden seuraukset ovat sekä fyysisiä että henkisiä
  • tavoitteena on täysraittius ja kokonaan toipuminen riippuvuudesta 
  • vertaistuella on merkittävä rooli hoitomuodossa
  • päihderiippuvuus on koko perheen sairaus

Hoidon pituus

Minnesota-hoidon pituus vaihtelee hieman hoitolaitoksesta riippuen, mutta yleisesti ottaen se sisältää neljä hoitojaksoa:

  • Noin kuukauden kestävä ns. intensiivihoitojakso, jonka aikana potilas ymmärtää sairautensa luonteen, sen vaikutukset itseensä ja läheisiinsä. Vertaistuki apuna hoidossa. 
  • Läheisviikonloppu, jonka aikana potilaan kutsumat läheiset saavat kertoa miten alkoholismi on vaikuttanut heidän elämäänsä. Potilaan rooli on tässä enemmän kuunteleva ja hoito keskittyy enemmän läheisiin.
  • jatkohoito, jossa yleensä noin 45-50 viikoittaista tapaamista potilaille ja läheisille
  • mahdollisuus jatkohoitoon, jolloin toipuvan päihderiippuvaisen on mahdollista osallistua eri pituisille hoitojaksoille, jotka tukevat toipumista 

Työntekijät

Minnesota-hoidon yksi tärkeimmistä asioista on vertaistuki. Parhaimman vertaistuen voi antaa ainoastaan saman kokenut henkilö. Niinpä työntekijät ovat usein entisiä päihderiippuvaisia itse. He osaavat samaistua potilaan asemaan, tietävät mitä potilas käy läpi hoidon aikana ja osaavat tunnistaa helpommin alkoholistin kehittämät valheet ja selittelyt. Omakohtaisen kokemuksen lisäksi hoitohenkilökunnassa on myös terveydenhoitoalan ammattilaisia sekä päihdeterapeutin koulutuksen saaneita henkilöitä.